പെരുവാരത്ത് ആഫ്രിക്കന്‍ ഒച്ച് വ്യാപിക്കുന്നു

Posted on: 13 Sep 2015പറവൂര്‍: പെരുവാരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിലും പരിസരത്തും ആഫ്രിക്കന്‍ ഒച്ചുകളുടെ ശല്യം വ്യാപകമാകുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിലെ കുളം, ഗവ. ഹോമിയോ ആശുപത്രി പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഒച്ച് ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇവ പരിസരത്താകെ നിറയുകയാണ്. വീടുകളുടെ മതിലുകള്‍, റോഡുവക്ക്, വാഴ മുതലായ കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ എന്നിവയിലാണ് ഇവ വ്യാപിക്കുന്നത്.
ഒച്ചിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന്‍ നഗരസഭ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
രണ്ടുമാസം മുമ്പ് പെരുവാരത്തിനടുത്ത് തോന്ന്യകാവില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ ഒച്ചുകളുടെ ശല്യം വ്യാപകമായിരുന്നു. വാഴ, പച്ചക്കറി ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ കൃഷിക്ക് ഇത് നാശമുണ്ടാക്കി.
വനം വകുപ്പ് പീച്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നഗരസഭാ ഹെല്‍ത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്നാണ് ഒച്ചിനെ നശിപ്പിച്ചത്.

More Citizen News - Ernakulam