എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടര്‍ നിയമനം: ഹര്‍ജിയില്‍ നോട്ടീസ്‌

Posted on: 11 Sep 2015കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗ പ്രൊമോട്ടര്‍മാരെ നീക്കി പുതിയവരെ വെയ്ക്കുന്നതിനെതിരായ ഹര്‍ജിയില്‍ ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസിന് ഉത്തരവിട്ടു.
പെരുമ്പളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടറായ കെ.െക. രഘുവരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 10 പേര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ കോടതി തല്‍സ്ഥിതിക്ക് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹര്‍ജിക്കാര്‍ക്ക് ഒരു മാസം തസ്തികയില്‍ തുടരാം. പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വികസന, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വകുപ്പുകള്‍ക്കാണ് നോട്ടീസ്.

More Citizen News - Ernakulam