വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Posted on: 10 Sep 2015മുളന്തുരുത്തി: ആരക്കുന്നം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന് കീഴില്‍ വട്ടപ്പാറ, തൊട്ടൂര്‍, മൂലേമ്യാല്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

More Citizen News - Ernakulam