പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തില്‍ അനുമതിയില്ലാതെ പാറമട പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു; ഗ്രാമസഭാ യോഗത്തില്‍ പ്രതിഷേധം

Posted on: 10 Sep 2015കൂത്താട്ടുകുളം: പാലക്കുഴയിലെ മൂന്നാം വാര്‍ഡില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാതെയുള്ള പാറമടയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് ഗ്രാമസഭാ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മാ നല്കിയിട്ടും പാറമട പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട് .
പാറമടയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം ജനങ്ങള്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.
ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാത്ത പാറമട പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം ടി.ജി. സോമന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രെട്ടറി സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മാ നല്കിയിട്ടും അത് കൈപ്പറ്റാതെ പാറമട പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്.


More Citizen News - Ernakulam