ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം: സമ്പര്‍ക്ക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

Posted on: 08 Sep 2015കൊച്ചി: ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയരേഖ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പല്‍, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തലത്തില്‍ നടക്കേണ്ട സമ്പര്‍ക്ക ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി സര്‍വ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ ഡോ. പി.എ. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് അറിയിച്ചു. 84 പഞ്ചായത്തുകളിലും, 11 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കൊച്ചിന്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലും, 15 ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്‌സ് സെന്ററുകളിലുമാണ് സമ്പര്‍ക്ക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 13 മേഖലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകള്‍.

More Citizen News - Ernakulam