വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Posted on: 07 Sep 2015കാലടി: പൂതംകുറ്റി, ആനപ്പാറ, ചുള്ളി, അയ്യമ്പുഴ ഫീഡറുകളില്‍ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച 10 മുതല്‍ 5 വരെ ഭാഗികമായി മുടങ്ങും.

More Citizen News - Ernakulam