ബാങ്കുകള്‍ സ്തംഭിക്കും

Posted on: 02 Sep 2015കൊച്ചി: സപ്തംബര്‍ രണ്ടിന്റെ ദേശീയ പണിമുടക്കില്‍ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടേയും ഓഫീസര്‍മാരുടേയും പ്രമുഖ സംഘടനകളെല്ലാം പങ്കെടുക്കും. ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളായ ബെഫി, എ.ഐ.ഇ.എ., ഐ.എന്‍.ബി.ഇ.എഫ്, ഓഫീസര്‍മാരുടെ സംഘടനകളായ ആള്‍ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, ഇന്‍ഡ്യന്‍ നാഷണല്‍ ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്‌സ് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നീ സംഘടനകള്‍ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കിലെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരെയും ഓഫീസര്‍മാരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓള്‍ ഇന്ത്യ റീജണല്‍ റൂറല്‍ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്‍, റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളായ എ.ഐ.ആര്‍.ബി.ഇ.എ., വര്‍ക്കേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍, ആള്‍ ഇന്ത്യ നബാര്‍ഡ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്‍ എന്നിവയും പണിമുടക്കുന്നതോടെ ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കുകള്‍, റിസര്‍വ് ബാങ്ക്, നബാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സ്തംഭിക്കും.

More Citizen News - Ernakulam