ഭൂഗര്‍ഭ വൈദ്യുതി കേബിളുകള്‍ മെയ് 30 നകം സ്ഥാപിക്കും- മന്ത്രി ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ്‌

ആലപ്പുഴ: വൈദ്യുതി തടസ്സവും പ്രസരണ-വിതരണ നഷ്ടവും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പുനരാവിഷ്‌കൃത ഊര്‍ജിത ഊര്‍ജ വികസന പരിഷ്‌കരണ പദ്ധതി (ആര്‍.എ.പി.ഡി.ആര്‍.പി.) പ്രകാരം

» Read more